انواع ویزاها در چین

کشور پهناور چین دارای مدل های مختلفی از ویزا برای خارجیان می باشد که با توجه به شرایط درسی، کاری و منطقه مورد نظر تعریف می شود. از انواع ویزاها می توان به ویزای تجاری، دانشجویی، کاری، خدماتی، روزنامه نگاری، ترانزیت، دائم و توریستی نام برد

انواع ویزاها در چین

 

خدمات ویزای عادی:

ویزاهای چین به شش دسته تقسیم میشوند. ویزاهای عادی بیشتر به مقوله های زیر تقسیم می شود:

 1. ویزای تجاری چین (M) با ۳ ماه اعتبار ورود به چین و ۱ ماه اعتبار اقامت برای تجارت با چین
 2. ویزای تجاری ( F) برای بازدید، تحقیق، سخنرانی، تجارت ، مبادلات در زمینه های علمی، فن آوری و فرهنگ، مطالعه پیشرفته، و یا کارآموزی صادرمی شود واعتبار آن حداکثر برای ۶ ماه است.
 3. ویزای دانشجویی ( X) این نوع ویزا جهت مطالعه، مطالعات پیشرفته و یا کارآموزی که برای مدت بیش از ۶ ماه نیزصادرمیشود.
 4. ویزای کار ( Z ) به منظور اجرای برنامه های تجاری و کاری ویا مبادلات دانشگاهی، همچنین برای همسرمتقاضی/ همسر و فرزندان صغیروی صادر میشود.
 5. ویزای خدمه ( C) برای خدمه قطار بین المللی، هواپیمای مسافربری یا کشتی و… جهت ورود به چین صادر میشود.
 6. ویزای روزنامه نگاری (J-1، J-2 )
  • J 1-ویزا یی است که برای یک روزنامه نگار خارجی مقیم در چین وهمسر همراه او و فرزندان صغیروی صادر میشود.
  • J-2 ویزایی است که برای یک روزنامه نگار خارجی جهت بازدید ازچین برای پوشش خبری به طور موقت صادر میشود.
 7. ویزای ترانزیت (G ) برای عبور از طریق چین به یک کشور ثالث صادر میشود در شرایطی که متقاضی به مدت بیش از ۲۴ ساعت در فرودگاه چین میماند و یا مجبور به ترک فرودگاه است.
 8. اقامت دائم (ویزای D) جهت شهروند خارجی که مجاز به اقامت دائم در چین است صادر میشود.
 9. ویزای توریستی (L) برای یک اقامت کوتاه برای هدف گردشگری، ملاقات با خانواده و یا سایر امور شخصی صادر می شود.

اعتبار، تعداد دفعات ورود و مدت زمان اقامت هر یک از ویزای چین

 1. اعتبار ویزا این بدان معنی است که ویزا برای چه مدت معتبر است، می توان برای ورود به چین از تاریخ صدور تا قبل از تاریخ انقضای نشان داده شده در ویزا (۲۴ مانده به پایان اعتبار ویزا) (به وقت پکن) اقدام کرد.
 2. “تعداد دفعات ورود” اشاره به تعداد بار دفعات مجاز در طول اعتبار یک ویزا برای ورود به چین است. در صورتی که به تعداد ذکر شده در ویزا به چین ورود کرده باشید ویا هیچ تعداد دفعات ورودی در سمت چپ وجود نداشته باشد، ویزا نامعتبر می شود و اگر ویزا اعتبار نداشته باشد، حامل آن باید برای یک ویزای جدید قبل از ورود به چین اقدام نماید در غیر این صورت از ورود شما به چین جلوگیری خواهد شد.
 3. مدت زمان اقامت “اشاره به حداکثر تعداد روز مجاز برای اقامت در چین در هر ورود است که از تاریخ ورود به چین قابل محاسبه است.

بدون نیاز به روادید ورود

شهروندان ایرانی با پاسپورت دیپلماتیک یا خدمت نیازی به دریافت روادید برای ورود به چین ندارند .( تا ۳۰ روز)

مراحل درخواست روادید

مواد مدارک مورد نیاز

 1. گذرنامه -پاسپورت اصلی با اعتباری به مدت حداقل ۶ ماه دیگر با حداقل سه صفحه خالی .
 2. فرم درخواست ویزا – تکمیل و امضا فرم درخواست ویزا از جمهوری خلق چین (V2012A) . وهمچنین تکمیل و امضا فرم درخواست (V2012B تکمیلی) =درصورت درخواست ویزای کار (Z ) و یا مطالعه (X ) ویا اگر شهروند یک کشور ثالث هستید و یا اگر شخص دیگری همراه شما با گذزنامه مشترک متقاضی دریافت ویزا میباشد .
 3. عکس – اضافه نمودن دوقطعه عکس رنگی . این عکس باید جدید، از روبرو، در اندازه ۳۳mm x 48mm بدون پوشش سرباشد. (یک عکس به فرم الصاق و عکس دیگر را همراه گذرنامه تحویل بفرمایید)

موارد اضافی و توضیحات ویژه

 1. ویزای تجاری ( F ). مدارک زیر مورد نیاز است:
  • اصل دعوت نامه رسمی که توسط واحد مجاز صادر شده باشد.
 2. ویزای توریستی ( L ). مدارک زیر مورد نیاز است:
  • درخواست برای ویزای خانواده —- اصل دعوت نامه رسمی واحد مجاز، مدارک شغلی ویا گواهی تحصیلی دعوت کننده.
  • درخواست برای ویزا سفر شخصی —- اصل دعوت نامه رسمی از سفر شخصی صادر شده توسط یک واحد مجاز چینی.
  • درخواست ویزا برای سفر گروه —- اصل دعوت نامه رسمی سفر گروهی صادر شده توسط یک واحد مجاز چینی.
 3. ویزای دانشجویی ( X ) مدارک زیر مورد نیاز است:
  • اصل و یک کپی از نامه پذیرش مدرسه وفرم درخواست ویزای دانشجویان خارجی(JW201 JW202) صادر شده توسط مقامات چینی مورد نیاز است. (این دو سند نیز برای متقاضیان سفر به چین برای مطالعات کوتاه مدت / مطالعات پیشرفته و بیش از شش ماه اقامت مورد نیاز است.)
  • دارندگان ویزا باید برای درخواست اجازه اقامت در مقامات امنیت عمومی محلی ظرف مدت ۳۰ روز ازپس ورود به چین اقدام نمایند.
 4. ویزای کار ( Z ) مدارک زیر مورد نیاز است:
  • اصل و کپی از دعوت نامه توسط واحد مجاز، و یا نامه تایید دعوت نامه صادر شده توسط آژانس چینی مجاز، وهمچنین یکی از مدارک زیر:
   • نامه اجازه اشتغال صادر شده توسط وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین ؛
   • سند تایید متخصص خارجی صادر شده توسط امور اجرایی دولت در امور کارشناسان خارجی چین ؛
   • دعوت نامه برای عملیات نفتی دریایی در جمهوری خلق چین صادر شده توسط شرکت ملی نفت فلات قاره چین ؛
   • گواهی ثبت دفاتر نمایندگی دائمی شرکت های خارجی در چین صادر شده توسط امور اجرایی دولت در صنعت و تجارت ، یا نامه تایید برای دفاتر نمایندگی دائمی شرکت های خارجی صادر شده توسط ادارات مرتبط تجاری؛
   • نامه تاییدشده توسط وزارت فرهنگ چین برای کسانی که برای انجام امور تبلیغاتی اقدام به اخذ ویزا مینمایند.
   • دعوت نامه صادر شده توسط واحد مجاز و یا نامه تایید دعوت نامه صادر شده توسط دفتر امور خارجه از یک استان (منطقه خودمختار، شهرستان).
  • اعضای خانواده همراه فرد مشغول به کار در چین باید یک دعوت نامه ارسال شده توسط واحد مجاز و یا تأییدیه نامه دعوت صادر شده توسط آژانس چینی مجاز وهمچنین مدارک اثبات خویشاوندی، به عنوان مثال گواهی ازدواج، گواهی تولد و غیره را ارایه دهند، نیازی به ارایه مدارک اشتغال نیست.
  • دارندگان این ویزا باید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .
 5. ویزای دائمی روزنامه نگار (ویزای J-1)
  • نامه اطلاعیه ویزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چین .
  • نامه رسمی صادر شده توسط شرکت رسانه ای متقاضی در چین.
  • متقاضیان ویزای J-1 می توانند ضمن تماس با سفارت چین در پیشبرد روش های مربوطه با ما تماس بگیرند.
  • دارندگان ویزای J-1 باید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .
 6. ویزای موقت روزنامه نگاری (ویزای J-2)
  • نامه اطلاعیه ویزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چین و یا سازمان های مربوطه مجاز .
  • نامه رسمی صادر شده توسط شرکت رسانه ای متقاضی در چین.
  • متقاضیان ویزا J-2 می توانند ضمن تماس با سفارت چین در پیشبرد روش های مربوطه با ما تماس بگیرند.
 7. ویزای ترانزیت (ویزای G)
  • ویزای معتبر از کشور مقصد، و بلیط هواپیمایی مقصد.
  • ویزای ترانزیت به طور کلی برای سه ماه اعتبار و اقامت ۷ روز صادر میشود مگر در شرایطی استثنا که برای مسئول ویزا در سفارت اثبات شده باشد و به هیچ عنوان برای عبور و مرور مکرر صادر نخواهد شد .
 8. ویزای اقامت دائم (ویزای D )
  • فرم گواهی اقامت دائمی متقاضی تایید شده توسط مقامات اداره امنیت عمومی محلی چین. (متقاضیان می توانند توسط دوستان و یا بستگان خود در چین برای درخواست گواهی اقامت دائم از بخش مدیریت ورود و خروج از اداره محلی امنیت عمومی اقدام نمایند.)
  • دارندگان ویزای Dباید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .
  • مدارک بیشترمیتواند در صورت لزوم توسط افسران ویزا مطالبه شود .

چگونگی درخواست

پروسه زمانی

به طور معمول به مدت ۴ روز کاری بطول خواهد انجامید . اکسپرس برای ۲-۳ روز کاری زمان نیاز دارد .

هزینه ویزا و پرداخت

توجه:

 1. هزینه ها برای متقاضیان با پاسپورت های دیگر کشورها ممکن است با هزینه های ذکر شده در بالا متفاوت باشد .
 2. در صورت درخواست خدمات سریع و پذیرفتن این سفارت مبلغ ۳۰$ به هزینه های فوق اضافه خواهد شد .
 3. در موارد عجله ای و در صورت پذیرش این سفارت مبلغ ۴۰$ . به هزینه های فوق اضافه خواهد شد .
 4. این سفارت فقط هزینه های پرداخت شده به شماره حساب سفارت چین در بانک شهردر حد اقل ۲۴ساعت پیش از تحویل مدارک به متقاضیان را میپذیرد و هیچگونه وجه نقد یا چک قابل پذیرش نمیباشد .
 5. در حال حاضر این کنسولگری برای ویزاهای عادی و با اعتبار حداکثر تا ۶ ماه را در دو پروسه زمانی ۲ تا ۳ روز کاری که نیمه‌فوری و ۴ تا۵ روز کاری که عادی یا نرمال نامیده می‌شود صادر می‌کند.

شما می‌توانید یکی از دو گزینه مربوطه ( نیمه‌فوری) یا ( نرمال ) را که به ترتیب برای هر نفر ۱۳۰ دلار و ۱۰۰ دلار هزینه دربردارد را انتخاب نمایید.

ویزای هنگ کنگ

مدت زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای هنگ‌کنگ حداقل ۳ هفته می‌باشد. در صورتی که این زمان برای شما زیاد می‌باشد و مایلید زودتر پروسۀ کاری ویزای شما انجام شود، تنها می‌توانید با دعوت‌کننده یا اسپانسر خود در هنگ‌کنگ تماسس برقرار کنید و از ایشان بخواهید که در وزارت امور خارجه هنگ‌کنگ پاسخ ویزای شما را پیگیری کند تا هرچه سریع‌تر به این کنسولگری اطلاع داده شود.

مدارک مورد نیاز برای ویزای هنگ‌کنگ :

 1. فرم مخصوص تقاضای ویزای هنگ‌کنگ(که در صفحۀ فرمها در همین وب‌سایت قابل دسترسی‌است)
 2. کپی از صفحۀ اوّل فرم که عکس متقاضی به آن الصاق می‌شود
 3. کپی گذرنامه متقاضی
 4. دعوتنامه از شخص یا شرکت هنگ‌کنگی
 5. برنامه سفر یا بلیط رفت و برگشت
 6. گواهی تمکن مالی از بانک متقاضی ویزا( این گواهی نشانگر توان مالی شما درتقبل هزینه های سفر میباشد )
 7. معرفی‌نامه شغلی متقاضی از محل کار

 

 

برچسب ها: گردشگری  خدماتی 

پست های مشابه

 

تمامی حقوق برای سایت دروازه ایران و چین محفوظ می باشد
京ICP备16062481号-1