نمایش 20 از 3 آیتم

دانشگاه ججیانگ 浙江大学 Zhejiang University در سال 1897 در شهرتاریخی و زیبا هانگجو تاسیس شد. این دانشگاه جز یکی از اولین آکادمی مدرن آموزش عالی در چین می باشد. . در طول زمان جنگ ( در سال 1940) ، دانشگاه ججیانگ به زونیی، میتان و مکان های دیگر در غرب چین نقل مکان کرد به مدت هفت سال در آنجا ماند.

هانگجو دانشگاهها

در سفر از هرکشور لذت خرید در آنجا وصف ناشدنی است ولی جدا از لذت خرید گاهی خریدی با هدف خاطره ای از فرهنگ و سفر مربوطه میتواند لذت شیرینی آن سفر را برای سال ها در ذهن بازدیدکنندگان نگه دارد. و برای بازدیدکنندگان از کشور چین این انتخاب خرید یادگاری و سوغاتی بسیار گسترده تر است. در اینجا قصد داریم سوغاتی ها و یادگاری های مرسوم از چین را معرفی نماییم.

پکن شانگهایی گوانجو هانگجو ووهان شنجن تفریحی فرهنگی گردشگری

در سفر از هرکشور لذت خرید در آنجا وصف ناشدنی است ولی جدا از لذت خرید گاهی خریدی با هدف خاطره ای از فرهنگ و سفر مربوطه میتواند لذت شیرینی آن سفر را برای سال ها در ذهن بازدیدکنندگان نگه دارد. و برای بازدیدکنندگان از کشور چین این انتخاب خرید یادگاری و سوغاتی بسیار گسترده تر است. در اینجا قصد داریم سوغاتی ها و یادگاری های مرسوم از چین را معرفی نماییم.

پکن شانگهایی گوانجو هانگجو ووهان شنجن فرهنگی گردشگری

نمایش 20 از 3 آیتم